Kristendom

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660469
Forskningsinteresser:

Religionsdidaktikk, religion i norsk utdanningssektor læstadianismen, religion og kommunikasjon/media, samisk religion, religionsvitenskapelig teoriutvikling og faghistorie, diskursanalyse, læreplan- og lærebokanalyse, utdanningshistorie.


Telefon: +4777644363
Forskningsinteresser:

- religionsfilosofi

- fenomenologi

- kroppens fenomenologi og teologi

- hverdagsspråksfilosofi

- krysningspunkter mellom det hverdagslige og det hellige

- religionsestetikk og estetisk teori

- teologiske grunnlagsspørsmål

- teologisk antropologi

- erindring og religion