Kristendom

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660469
Forskningsinteresser:

Religionsdidaktikk, religion i norsk utdanningssektor læstadianismen, religion og kommunikasjon/media, samisk religion, religionsvitenskapelig teoriutvikling og faghistorie, diskursanalyse, læreplan- og lærebokanalyse, utdanningshistorie.


Telefon: +4777644363
Forskningsinteresser:

Min forskningsinteresser er knyttet til forholdet mellom teologi og filosofi. Spesielt har jeg vært opptatt av den dynamiske relasjonen mellom det ordinære og hverdagslige i forhold til det ekstraordinære og fremmede. Denne dynamikken har jeg undersøkt i forhold til hverdagsspråket, det hellige, estetisk erfaring, undring og liturgisk feiring. Jeg har videre arbeidet med det onde som teologisk og filosofisk problem. I den sammenheng har jeg også sett nærmere på kroppslig smerte, og hvilken rolle kroppen generelt spiller i teologisk og filosofisk forståelse av oss selv. Metodisk står fenomenologi og hverdagsspråksfilosofi sentralt i min forskning.