Kreativitet

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660243
Forskningsinteresser:

Kultur-responsiv utforskende matematikkundervisning. Matematikk som en aktivitet skapt av mennesker. Tverrfaglig matematikkundervining. Design Research. Embodied cognition. Etnomatematikk. Undervisning og læring av geometri og algoritmer.