Kreativitet

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777620936
Forskningsinteresser:

Innovasjon

Entreprenørskap

Studententreprenørskap

Design Thinking

Lean startup

21st century skills


Telefon: +4777660243
Forskningsinteresser:

Kultur-responsiv utforskende matematikkundervisning. Matematikk som en aktivitet skapt av mennesker. Tverrfaglig matematikkundervining. Design Research. Embodied cognition. Etnomatematikk. Undervisning og læring av geometri og algoritmer.


Telefon: +4777646562
Forskningsinteresser:

Kreativitet og innovasjon i norske energiselskaper. Betingelser for utvikling av nye ideer og implementering av nye ideer i organisasjoner. Sammenligning mellom norske og internasjonale selskaper. Motivasjon, arbeidsmiljø og ledelse som viktige betingelser for vekst og verdiskapning.