Kjønn

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645559
Forskningsinteresser:

Min forskningsinteresse har vært konsentrert rundt fiskerisamfunn med særlig vekt på kulturelle og kjønnsrelasjonelle aspekter i forhold til lønna og ulønna arbeid og til politikk. Utgangspunktet mitt har vært forskning på steder i kyst-Finnmark og ved store innsjøer i Tanzania og Nord Kamerun.


Telefon: +4777644358
Forskningsinteresser:
  • Økonomisk og sosial historie i middelalder og tidlig nytid, herunder særskilt:
    -  Prinsipper for eiendomsoverføring mellom generasjonene i middelalderen og tidlig nytid. - Fokus ligger på hvilke strategier som ble tillempet i forhold til arv, medgift og testamenter, i skjæringsfeltet mellom slektsgruppe, parfamilie og lovgivende myndigheter som stat og kirke
  • Rettshistorie, kanonisk rett
  • Rettighetsforhold knyttet til utnytting av felles-ressurser (almenning og utmark)
  • Samisk historie, kultur og rettssituasjon:
    -  Samiske rettigheter til land og vann i historisk perspektiv
  • Sosiale og økonomiske nettverk på Nordkalotten i eldre tid, interetniske relasjoner og samhandling

Telefon: +4777645593
Forskningsinteresser:

Gunhild Hoogensen Gjørv is Professor of Critical Peace and Conflict Studies at the University of Tromsø- The Arctic University of Norway.

Born in the Netherlands and raised in Canada, she obtained her education in Canada at Concordia University in Montreal, Quebec (Bachelor in Science) and at the University of Alberta in Edmonton, Alberta (Masters of Arts and PhD in Political Science). Hoogensen Gjørv has taught for over 20 years, and supervised students at the masters and PhD levels for over 10 years. In addition to teaching and research, Hoogensen Gjørv has increasingly participated in evaluation projects as a consultant, particularly related to her research on civil-military interaction in conflict settings (Multinational Experiment – MNE- 6, Multinational Capability Development Campaign - MCDC), as well as doing initial work on evaluating natural disasters (Barents Rescue). Hoogensen Gjørv was the International Principle Investigator for the International Polar Year project “The Impacts of Oil and Gas Activity on Peoples of the Arctic using a Multiple Securities Perspective”, funded by the Norwegian and Canadian Research Councils (with Canadian PI Dawn Bazely), and is currently co-leader of the Arctic Extractive Industries PhD program with Jessica Shadian (U Lapland and UiT) and Florian Stammler (U Lapland) that examines the impacts of extractive resource development on Arctic communities. She is also partner in two projects (Kolarctic and BARCOM) examining the physiological, social and economic impacts of resource industries on Arctic communities from a human security perspective (and the resulting policy implications). Her specialty is international relations in general, and more specifically, security studies. She writes about international relations theory, security theory, security in the Arctic, and civil-military interaction (both in Arctic as well as international operations settings, such as Afghanistan). She is the author of "International Relations, Security and Jeremy Bentham " (Routledge, 2005), and "Understanding Civil-Military Interaction: Lessons Learned from the Norwegian Model" (Ashgate, 2014), as well as lead co-editor (and contributing author) to "Environmental and Human Security in the Arctic" (Routledge, 2013). She has also written articles in Review of International Studies, Security Dialogue, and the International Studies Review, among other journals.

She was one of ten appointed members to the Norwegian National Commission to Evaluate Norway's efforts in Afghanistan https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/afgahnistanutvalget/id2502820/    

Latest books: 

“Understanding Civil-Military Interaction: Lessons Learned from the Norwegian Model”: www.ashgate.com/isbn/9781409449669 

"Environmental and Human Security in the Arctic": http://www.ak.uit.no/vare.php?ean=9781844075492


Telefon: +4777644390
Forskningsinteresser:

Nyreligiøsitet og samtidsreligion


Telefon: +4777660509
Forskningsinteresser:

Trolldomsprosessene i Finnmark

Trolldomsprosessene i Skottland

Regine Normann

Narratologi

Diskursanalyse


Skip to main content