Islam

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777649176
Forskningsinteresser:

1: Politisk filosofi

Demokratiteori, menneskerettigheter, rettferdighetsteorier, multikulturalisme, religion i offentligheten.  

2: Sosialfilosofi

Kritisk teori, sosialiseringsteorier, sosial epistemologi, demokratiske patologier, populisme


Telefon: +4777645289
Forskningsinteresser:

Religionar og endringsprosessar i Talamanca (Costa Rica)

Norsk misjon i Latin-Amerika

Religionar i Latin-Amerika

Bruk og omsetjingar av kategorien "indigenous religion(s)"

Antropologiske og historiske studiar av religionar

Teoriar og metodar i religionsvitskapen