IKT og læring

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660440
Forskningsinteresser:

Pågående FoU: Kompetansebehov i barnehagesektoren
Pågående FoU: Rektruttering av studenter til barnehagelærerutdanningen

IKT og læring
Bruk av digitale verktøy dokumentasjon i barnehagen
Fleksibel læring


Telefon: +4777660411
Forskningsinteresser:
  • IKT og læring
  • E-læring
  • IKT i lærerutdanningene
  • Lærerrollen i teknologirike læringsmiljø
  • Læring
  • Selvregulert læring
  • Fleksibel læring
  • Tilpassa opplæring
  • Foreldremedvirkning
  • Klasseledelse

Telefon: +4777660476
Forskningsinteresser:

Undervisninsteknologi (EdTech)

Bioinformatikk

Vitenskapshistorie