Ibsen, Henrik

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644350
Forskningsinteresser:

Kulturhistorie, historiografi, historieteori, bokhistorie, Ibsen


Telefon: +4777646445
Forskningsinteresser:

Filmadaptasjon

Henrik Ibsens forfatterskap

Tarjei Vesaas' forfatterskap

Jon Fosses forfatterskap

Norsk dramatikk

Litteratur og etikk

Sted i litteraturen