Globalisering

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644331
Forskningsinteresser:

1) Moderniserings- og globaliseringsprosesser
2) Tradisjoner, paradigmer og grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskap
3) Samfunnsteori og naturforståelse


Telefon: +4777645602
Forskningsinteresser:
  • Interesseorganisasjoner og demokrati.
  • Miljø- og ressursforvaltning.
  • Globalisering, demokrati og rettigheter.

Telefon: +4778450330
Forskningsinteresser:
  • Media, representasjoner og makt
  • Visuell kommunikasjon og kritisk retorikk
  • Kritisk-kulturelle perspektiv på sted og identitet
  • Artikulasjoner av det nordlige
  • Globaliseringsprosesser og lokal-globale dynamikker


Telefon: +4777646761
Forskergruppe: Urfolk og bistand

Forskningsinteresser:

Afrika, Eritrea, Etiopia, nord-sør relasjoner, norsk fredsmekling, bistandshistorie, utviklingsstudier, kjønnsstudier, urfolksstudier, italiensk kolonisering, utdanning, innføring vestlig utdanning i Afrika


Skip to main content