Frafall i skolen

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644367
Forskningsinteresser:

utdanning og sosial ulikhet

utdanningspolitikk

hjem-skole samarbeid

geografiske utdanningsforskjeller

ungdom

ung i nord