Frafall i skolen

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644367
Forskningsinteresser:

utdanning og sosial ulikhet, foreldreinvolvering i skolen, frafall, ungdom, ung i nord


Skip to main content