Finskugriske språk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644763
Forskningsinteresser:

Språkteknologi:

Morfologisk og syntaktisk parsing og disambiguering med grammatiske metodar (endelege tilstandsautomatar, føringsgrammatikk)

Morfologisk teori:

Paradigmestruktur i uralske språk

Maskinomsetjing mellom uralske språk

Parserbasert datastøtta språklæring