Etnopolitikk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Forskningsinteresser:

-Samisk kultur-, retts- og politisk historie.

-Urfolksbevegelsene i de nordiske land, Nord Amerika, Australia/New Zealand og Mellom-Amerika.

-Framveksten av den internasjonale urfolksbevegelsen, spesielt innafor FN-systemet og i et globalt perspektiv.

-Lokalhistorie.

-Arbeiderbevegelsens historie.


Telefon: +4777645235
Forskningsinteresser:
  • Samisk historie
  • Urfolks- og minoritetshistorie
  • Etnopolitisk mobilisering
  • Regionalisme og nasjonsbygging
  • Arbeidarrørsla i Nord-Norge
  • Norsk historie på 1900- og 2000-talet

  • Nordnorsk historie på 1900- og 2000-talet
  • Økonomisk historie etter 1950
  • Kyst- og fiskerihistorie
  • Digitalrevolusjonen og det digimoderne samfunn

Skip to main content