Digitale ferdigheter

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660507
Forskningsinteresser:

Internett som læringsarena; samskrivingsteknologier; wiki; Wikipedia; web 2.0-verktøy og sosiale medier i undervisning

Engelskspråklig litteratur; engelskdidaktikk


Skip to main content