Digitale ferdigheter

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660507
Forskningsinteresser:

Praktisk-estetiske arbeidsmåter og læringsprosesser i engelskfaget

Samskriving og samskrivingsteknologier, spesielt wiki

Kritisk literacy