Didaktikk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660274
Forskningsinteresser:

Matematikklærarar sine kunnskapar og haldningar

Kommunikasjon i klasserommet


Telefon: +4777646176
Forskningsinteresser:

1900-tallets norske og internasjonale historie med vekt på 2. verdenskrig, sikkerhetspolitikk, nordområder og Arktis. Publikasjoner: se Cristin.


Telefon: +4777644350
Forskningsinteresser:

Kulturhistorie, historiografi, historieteori, bokhistorie, Ibsen


Telefon: +4777660243
Forskningsinteresser:

Kultur-responsiv utforskende matematikkundervisning. Matematikk som en aktivitet skapt av mennesker. Tverrfaglig matematikkundervining. Design Research. Embodied cognition. Etnomatematikk. Undervisning og læring av geometri og algoritmer.


Telefon: +4777646715
Forskningsinteresser:
  • Historiedidaktikk
  • Kvensk og samisk historie
  • Skolehistorie
  • Kirkehistorie med vekt på Nordkalotten
  • Lutherdom
  • Misjonsfeminisme
  • Læstadianisme
  • Samemisjon
  • Lokalhistorie (særlig knyttet til Tromsø, Lyngen og Vadsø)

Skip to main content