Didaktikk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660274
Forskningsinteresser:

Matematikklærarar sine kunnskapar og haldningar

Kommunikasjon i klasserommet


Telefon: +4777646176
Forskningsinteresser:

1900-tallets norske og internasjonale historie med vekt på 2. verdenskrig, sikkerhetspolitikk, nord-områder og Arktis. Publikasjoner: se Cristin.

Fra 1.1.2018 og til sommeren 2020 er jeg  forsker og leder for forsknings- og bokprosjektet 'Andre verdenskrigen i nord'. Dette er ett av to store krigsprosjekter ved instituttet som er underlagt forskergruppen 'Fra nordfront til isfront'. Prosjektet arbeider med ny forskning og kunnskaps-innhenting om 2. verdenskrig ved nordfronten, her definert som Nord-Norge, det nordlige Sovjet-unionen, Finland og Sverige og havområdene i nord inkl. Svalbard. Prosjektets hovedmål er et større bokverk om krigen i nordområdene.


Telefon: +4777644350
Forskningsinteresser:

Kulturhistorie, historiografi, historieteori, bokhistorie, Ibsen


Telefon: +4777660243
Forskningsinteresser:

Kultur-responsiv utforskende matematikkundervisning. Matematikk som en aktivitet skapt av mennesker. Kritisk matematikkundervisning. Design Research. Embodied cognition. Etnomatematikk. Undervisning og læring av geometri og algoritmer.


Telefon: +4777646715
Forskningsinteresser:
  • Historiedidaktikk
  • Kvensk og samisk historie
  • Skolehistorie
  • Kirkehistorie med vekt på Nordkalotten
  • Lutherdom
  • Misjonsfeminisme
  • Læstadianisme
  • Samemisjon
  • Lokalhistorie (særlig knyttet til Tromsø, Lyngen og Vadsø)