Dannelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646621
Forskningsinteresser:
  • Vitenskapshistorie og -sosiologi
  • Dilettantisme i kunst og vitenskap
  • Oversettelsesteori/kulturell oversettelse
  • Fortelleteori
  • Pasienttekster og narrativ medisin

Telefon: +4777644350
Forskningsinteresser:

Kulturhistorie, historiografi, historieteori, bokhistorie, Ibsen


Telefon: +4777649176
Forskningsinteresser:

Demokratiteori, populisme, menneskerettigheter, ytringsfrihet, rettferdighetsteorier, multikulturalisme, religion i offentligheten, Kritisk teori, sosiale patologier, anerkjennelse og selvidentitet, sosial epistemologi