Dannelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646621
Forskningsinteresser:
  • Vitenskapshistorie, særlig på 1700- og 1800-tallet
  • Dilettantisme i kunst og vitenskap
  • Oversettelsesteori/kulturell oversettelse
  • Fortelleteori
  • Pasienttekster og narrativ medisin
  • Reiselitteratur

Telefon: +4777644350
Forskningsinteresser:

Kulturhistorie, historiografi, historieteori, bokhistorie, Ibsen


Telefon: +4777649176
Forskningsinteresser:

1 Demokratiteori (deliberativt demokrati; offentlig fornuft; populisme og demokrati) 

2 Ytringsfrihet (normative, rettslige og moralske spørsmål; hatprat; blasfemiregulering)

3 Sekularisme og religion (kulturell og religiøs likestilling; religiøs særbehandling)