Barnespråk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Forskningsinteresser:

Samisk språk, morfofonologi, språktilegnelse, barnespråk, språknormering, nordsamisk ortografi, kartlegging av språk, minoritetsspråk


Forskningsinteresser:

Sammenlignende språkvitenskap, syntaks, pragmatikk og informasjonsstruktur, nordiske dialekter, barnespråk, flerspråklighet, engelsk, nordisk, samisk


Forskningsinteresser:

Flerspråklighet, barns språkutvikling, språkstimulering i barnehagen, overgang barnehage-skole, rekontekstualisert språk.


Forskningsinteresser:

First, second/third, and bilingual language acquisition, syntactic variation, heritage languages, language attrition, diachronic change, com­parative syntax, word order, nominal structure (grammatical gender, definiteness, possessives), English, Norwegian (especially North Norwegian dialects), Russian, German


Skip to main content