Barnehage

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660440
Forskningsinteresser:

Pågående FoU: Kompetansebehov i barnehagesektoren
Pågående FoU: Rektruttering av studenter til barnehagelærerutdanningen

IKT og læring
Bruk av digitale verktøy dokumentasjon i barnehagen
Fleksibel læring


Telefon: +4777660442
Forskningsinteresser:

 Medvirkning i barnehagen, improvisasjon, visuell entografi, de yngste barna


Telefon: +4777660445
Forskningsinteresser:

Medvirkning, improvisasjon, de yngste barna


Skip to main content