Barnehage

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Forskningsinteresser:

Pågående FoU: Kompetansebehov i barnehagesektoren
Pågående FoU: Rektruttering av studenter til barnehagelærerutdanningen

IKT og læring
Bruk av digitale verktøy dokumentasjon i barnehagen
Fleksibel læring


Forskningsinteresser:

 Medvirkning i barnehagen, improvisasjon, visuell entografi, de yngste barna


Forskningsinteresser:

Medvirkning, improvisasjon, de yngste barna


Skip to main content