Barnehage

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660440
Forskningsinteresser:

Pågående FoU: Kompetansebehov i barnehagesektoren
Pågående FoU: Rektruttering av studenter til barnehagelærerutdanningen

IKT og læring
Bruk av digitale verktøy dokumentasjon i barnehagen
Fleksibel læring


Telefon: +4777660442
Forskningsinteresser:

BARNkunne - senter for barnehageforskning

Anne Myrstad er arbeidspakkeleder for WP 7 BARNkunne:  BarnSted - fortid, nåtid og framtid