Arkeologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644317
Forskningsinteresser:
  • kulturminnevern
  • museum
  • eksperimentell arkeologi
  • jernalder
  • middelalder

Telefon: +4777623304
Forskningsinteresser:

Bergkunst i nord. Fortidens jakt og fangst på villrein til tamreindriftens utvikling fra middelalderen til ny tid. Samisk kulturhistorie, kulturminneforvaltning og forskningsetikk.