Arkeologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644317
Forskningsinteresser:
  • kulturminnevern
  • museum
  • eksperimentell arkeologi
  • jernalder
  • middelalder

Telefon: +4777623304
Forskningsinteresser:

Forvaltning av bergkunst i nord med forskningsfokus på hulemalerier og hellemalinger. Samiske bjørnegraver og relasjon til landskap og ritualer. Fortidens jakt og fangst på villrein til tamreindriftens utvikling fra middelalderen til ny tid.