Arkeologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644317
Forskningsinteresser:
  • kulturminnevern
  • museum
  • eksperimentell arkeologi
  • jernalder
  • middelalder
  • markedshandel

Telefon: +4777623304
Forskningsinteresser:

Forvaltning av bergkunst i Nord - Norge med forskningsfokus på hule- og hellemalinger og bergkunstens situering i landskapet. Har et pågående forskningsprosjekt på de samiske bjørnegravene i nord i samarbeid med forskningsgruppen Arctic Archaeology - ArcArc. https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=632427

Har også et fokus på temaer fra doktorgraden min som omhandler villreinjakt i jernalder og middelalder samt tamreindriftens utvikling fra middelalder til ny tid.