Antarktis

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644353
Forskningsinteresser:

*Vitenskapshistorie knytta til utforskninga av Arktis og Antarktis i det 19. og 20. århundre.
* Sosialhistorie og økonomisk historie på 1800- og 1900-tallet særlig knytta til Nord-Norge og Nordområdene.
* Politisk historie knytta til arbeiderbevegelse og regional reisning i Nord-Norge.
* Minoritets- og etnohistorie særlig knytta til læstadianismen.


Forskningsinteresser:

Internasjonale relasjoner i Arktis.

Forvaltning av levende marine ressurser i Arktis/ polarområdene. Havrett og sikkerhetspolitikk.

 


Skip to main content