Aksjonsforskning

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646427
Forskningsinteresser:

Aksjonsforskning

Aksjonslæring

Profesjonsutvikling

Praksisnær forskning