Aksjonsforskning

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Forskningsinteresser:

Aksjonsforskning

Aksjonslæring

Profesjonsutvikling

Praksisnær forskning 


Skip to main content