Olje

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646266
Forskningsinteresser:

Research interests:
Gas hydrates, free gas accumulations, submarine slope stability, fluid flow on continental margins, climate change.
Seismic imaging, shear-wave seismics, converted waves, 3D seismic interpretation.


Telefon: +4777620997
Forskningsinteresser:

Sedimentologi og stratigrafi med fokus på å bruke Svalbard som et feltlaboratorium til å forstå undergrunnen i Barentshavet.

  • Prossesbasert sedimentologi med fokus på å forstå sediment-transport i alt fra fluviale til dypmarine avsetningsmilljøer
  • Rekonstruksjon av avsetningsmiljøer og implikasjonen for utbredelse av ulike sedimenter
  • Sekvensstratigrafi og faktorer som styrer sedimentasjon og bassenginnfylling

 

 

 

 


Telefon: +4777625253
Forskningsinteresser:

Geophysics

Statistical signal processing

Data analytics

Numerical simulation

Computational physics

Nonlinear dynamics


Telefon: +4777644446
Forskningsinteresser:

Marin geologi og geofysikk.