Risikoanalyse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660246
Forskningsinteresser:

Statistisk signalteori, høyere ordens statistikk, ikke-lineære systemer, ultralyd, mikrobølger, hyperthermi, tidsrekkeanalyse og prediksjon, fluiddynamikk, vindkraftressurser, fornybar energi. 


Telefon: +4778450325
Forskningsinteresser:

Offentlig forvaltning som system

Kultursensitive velferdstjenester

Kvalitet og internkontroll i velferdstjenestene


Kompetanse innen:

1. Internkontroll

Internkontroll som styringssystem

Implementering

Herunder arbeid med:

- avklaring av roller

- innhold og prosess

- medvirkning

- kompetanse

- dokumentasjoner

- rutiner/maler

- risiko for svikt og mangler

- systemkontroll

 2. Kvalitetssikring i virksomheter:

Implementering og prosess

Arbeid med ledelse:

- planlegging

- utførelse

- evaluering

- korrigering

 3. ROS og beredskap i kommunal forvaltning

Rådgivning, implementering og oppfølging på:

- arbeid med prinsipper for beredskap og prosess-/utviklingsarbeid i kommunene

- overordnet risiko og sårbarhetsanalyse

- overordnet beredskapsplan

- fagberedskapsplaner, eks innen skole og helse