Geologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644464
Forskningsinteresser:

Strukturgeologi.


Telefon: +4777644453
Forskningsinteresser:

- Marin geologi
- XRF-prosjekt


Telefon: +4777620997
Forskningsinteresser:

Sedimentologi og stratigrafi med fokus på å bruke Svalbard som et feltlaboratorium til å forstå undergrunnen i Barentshavet.

  • Prossesbasert sedimentologi med fokus på å forstå sediment-transport i alt fra fluviale til dypmarine avsetningsmilljøer
  • Rekonstruksjon av avsetningsmiljøer og implikasjonen for utbredelse av ulike sedimenter
  • Sekvensstratigrafi og faktorer som styrer sedimentasjon og bassenginnfylling

 

 

 

 


Telefon: +4777625235
Forskningsinteresser:

Se også egen nettside: https://petrol.natur.cuni.cz/~kony/


Telefon: +4777644456
Forskningsinteresser:

Utviklingen av kontinentalmarginen utenfor Nord-Norge, det vestlige Barentshavet og nordøst Grønland med fokus på utviklingen de siste 2 - 3 millioner år inkludert:

  • Rekonstruksjon av landskapsutvikling gjennom istidene og kvantifisering av erosjon og avsetning av sedimenter
  • Den nordvestlige del av den Fennoskandiske innlandsisen gjennom siste glasiasjon og deglasiasjon
  • Ras på kontinentalskråningen; prosesser, alder og årsaker
  • Transport og avsetning av sedimenter kontrollert av havstrømmer
  • Rekonstruksjon av landskapsutvikling før istidene og kvantifisering av erosjon og avsetning av sedimenter 

Telefon: +4777644410
Forskningsinteresser:

Marin geologi, kvartærgeologi, geomorfologi.


Telefon: +4777644446
Forskningsinteresser:

Marin geologi og geofysikk.


Telefon: +4777623117
Forskningsinteresser:

Berggrunnsgeologi.