Energi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660246
Forskningsinteresser:

Statistisk signalteori, høyere ordens statistikk, ikke-lineære systemer, ultralyd, mikrobølger, hyperthermi, tidsrekkeanalyse og prediksjon, fluiddynamikk, vindkraftressurser, fornybar energi. 


Telefon: +4777644032
Forskningsinteresser:
  • Grønn og energieffektiv databehandling, energiinformatikk
  • Parallelle og distribuerte systemer, kyber-fysiske systemer 
  • Parallell programmering, programmering abstraksjoner, datastrukturer og algoritmer
  • Pålitelige systemer
  • Intelligente systemer

Telefon: +4777644446
Forskningsinteresser:

Marin geologi og geofysikk.