Samhandlingsreformen

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645881
Forskningsinteresser:

Kvantitative forskningsmetoder, meta-analyse og psykometri, utbrenthet og engasjement, psykisk helse og luftfart.


Telefon: +4777620828
Forskningsinteresser:

Sosialfaglig profesjonskompetanse

Flerfaglig samarbeid

Sosial omsorg

Arbeidsinkludering

Supported employment

NAV

Barneverntjenester