Dagligvarehandel

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777058227
Forskningsinteresser:

Nils Magne Larsen er del av et større internasjonalt forskningsmiljø (CBAR - Consumer Behavior Analysis Research) med grener til Wales, England, Island, Brasil og USA. Hans primære forskningsinteresser er studier av forbrukeratferd i naturlige butikkmiljøer, herunder gjennomføring av eksperimenter for å analysere effekten av ulike stimuli og tiltak på butikknivå.


Telefon: +4777646820
Forskningsinteresser:

Retail marketing; food marketing; export marketing; trade show marketing