Reiseliv

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4778450163
Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".


Telefon: +4778450164
Forskningsinteresser:

East Asian tourism

Cultural philosophies & nature

Arctic tourism

Tourist behavior

Papers and Citations: http://goo.gl/kPbmcB


Telefon: +4777646766
Forskningsinteresser:

Forbrukeradferd (consumer behavior), bærekraftige bedrifter og opplevelser, Strategi, Events, Samskaping av verdi (value co-creation), serviceinnovasjon, service og opplevelser, markedskommunikasjon og merkevarebygging, Turisme (tourism)


Telefon: +4778450429
Forskningsinteresser:

Turisme og reiseliv. Strategisk prising, verdibasert prising (value based pricing), guideatferd i adventure tourism, vertskap og sikkerhetsledelse


Telefon: +4777646820
Forskningsinteresser:

Retail marketing; food marketing; export marketing; trade show marketing