Næringsreguleringer

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645540
Forskningsinteresser:

Samfunnsøkonomi, reguleringsteori, næringsøkonomi, konkurransepolitikk og innovasjon.