Næringsøkonomi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645543
Forskningsinteresser:

The economics of contests

The economics of research and development

Næringsøkonomi

Anvendt spillteori


Telefon: +4777645540
Forskningsinteresser:

Samfunnsøkonomi, reguleringsteori, næringsøkonomi, konkurransepolitikk og innovasjon.


Telefon: +4777646135
Forskningsinteresser:

Ny økonomisk geografi, økonomisk vekst, eksperimentell økonomi, næringsøkonomi