Fotballøkonomi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777623154
Forskningsinteresser:

Business Strategy and Firm Performance

Scolarship of Teaching and Learning (SoTL) in Higher Business Education