Fotballøkonomi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777623154
Forskningsinteresser:

Corporate Strategy & Business Economics

Scolarship of Teaching & Learning (SoTL) in Higher Business Education