Miljø- og arealforvaltning

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645583

Telefon: +4777645544
Forskningsinteresser:

Ressurs-, fiskeri-, miljø- og utviklingsøkonomi


Telefon: +4777645905
Forskningsinteresser:

Professor in Sustainability Science. My research focus on environmental changes, socio-ecological systems, ecosystem-based approaches to management and climate adaptation, and new technologies and approaches for interdiciplinary and collaborative science in coastal and tundra systems. For research see www.arcticsustainability.com

 


Telefon: +4777644433
Forskningsinteresser:

Geografiske informasjonssystemer (GIS),  satellittfjernmåling, marin forvaltning,  sosio-økologiske systemer


Telefon: +4777644332
Forskningsinteresser:

Økosystem-basert forvaltning av havet og kystsonen
Marin arealplanlegging (marin spatial planning)
Marin forvaltning
Konsekvensanalyse
Aktiviteter i Arktis
Forvaltningen av Arktis