Havbruk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644482
Forskningsinteresser:

Vaccinology, immunology, adjuvants, applied immunology


Telefon: +4777646862

Telefon: +4777646798
Forskningsinteresser:

Culture of marine and freshwater fish and other organisms. Control of maturation and study of sex determination systems. Chromosomal (polyploidy, gynogenesis), environmental and hormonal manipulations. Ecology and genetics (evolution) of northern populations of freshwater fish.

Recent projects:

SIU Nordic – Russian Cooperation Programme in Aquaculture Research & Education (NCM - RU-2016/10033). Project coordinator.

Researchgate profile (personal webpage)


Telefon: +4777623223
Forskningsinteresser:

Min forskning er relativt bredt anlagt innenfor havbruk, og omfatter ulike sider ved vannmiljø og hvordan det påvirker oppdrettsorganismen. Jeg har fokusert på fôr og fôring av fisk i oppdrett, inkludert fôr tilpasset lukkede produksjonssystemer (RAS) og fôring av fisk i kommersiell skala i sjø. Jeg har jobbet levendelagring av villfanget fisk (levendefangst og lagring av torsk) inkludert fôr og fôring av denne. I mer enn 15 år har jeg også vært involvert i forskning på effekter av oppdrett på miljø, særlig villfisk rundt anlegg. Dette er et område som ofte kalles for sameksistens, da særlig mellom fiskeri og havbruk.