Rein

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644792
Forskningsinteresser:

Fysiologiske tilpasningsmekanismer hos polare pattedyr og fugl. Særlig fokus på dyrenes kuldetoleranse og evne til å opprettholde energibalanse, samt på toleranse til oksygenmangel hos dykkende dyr.


Telefon: +4777644790
Forskningsinteresser:

Pågående prosjekter:

Scopus
Google Sholar


Telefon: +4777646884
Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer. Stort fokus på effekter av klimaendringer, og hvordan vi kan forutsi endringene i årene som kommer.