Rettsteori

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777649173
Forskningsinteresser:

Sivilprosessrett, særlig europeisering av sivilprosessretten

Mekling og alternativ konfliktløsning

Barn og konfliktløsning

Komparativ rett