Barn i rettergang

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: 77649173
Forskningsinteresser:

Sivilprosessrett, særlig europeisering av sivilprosessretten

Mekling og alternativ konfliktløsning

Barn og konfliktløsning

Komparativ rett


Skip to main content