Diskriminering

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644193
Forskningsinteresser:

Familierett, kvinnerett og trygderett.

Undervisning
Pensjonsrett, familierett, likestillingsrett                                                                                                                                                                                          


Telefon: +4777644574
Forskningsinteresser:

Barn og unges rettsstilling

Barns menneskerettigheter

Children's Constitutional rights in the Nordic Countries, Nordisk komparativt prosjekt. Bok utgis på Brill 2019.

Barns rett til helsehjelp

Samværsrett

Barneperspektivet i juridisk forskning

Grunnlovesbestemmelsen om barn

 


Telefon: +4777646585
Forskningsinteresser:

Menneskerettigheter

Helserett

Velferdsrett

Erstatningsrett