Folkerett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645952
Forskningsinteresser:

Folkerett, Havrett, miljørett, forvaltningsrett, statsrett, metode


Forskningsinteresser:

Undervisning
Folkerett, Menneskerettigheter, Asyl- fremmedrett og Familierett.

Aktuelle forskningsinteresser
-Internasjonal rettsbeskyttelse for barn på flukt. En undersøkelse av barns rett til oppholdstillatelse ihht. flyktningkonvensjonen. (Doktorgradsprosjekt).


Telefon: +4777646510
Forskergruppe: Samerett

Forskningsinteresser:

Reindriftsrett, tingsrett, samerett, prosess, folkerett, jordskifte og arealforvaltning.

Forskeropphold:
- University of Montana, Native American Center and Law School, Missoula, USA,visiting scholar, studies on legal protection on substantive bases of the indigenous peoples’ culture;land rights and natural resources’ right of indigenous people (October 2011 - June 2012).
- University of Wyoming, American Indian Studies, Laramie, USA, visiting professor, Native american and indigenous studies (November 2016 - June 2017)