Rettshistorie

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644555
Forskningsinteresser:

Undervisning
Statisk tingsrett, rettshistorie

Aktuelle forskningsinteresser
Fast eiendoms rettsforhold, ressursforvaltning