Statsrett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645713
Forskningsinteresser:

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 


Telefon: +4777644195
Forskningsinteresser:

Statsrett og folkerett, særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter og havrett

Aktuelle forskningsinteresser:

Maritim krigføring

Formidling:

Medvirker i programmet "Piratenes gullalder" på NRK2: Piratenes gullalder  


Telefon: +4777645952
Forskningsinteresser:

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode