Avtalerett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645293
Forskergruppe: Formuerett

Forskningsinteresser:

Avtalerett, kontraktsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett.