Forvaltningsrett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645713
Forskningsinteresser:

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 


Telefon: +4777644555
Forskningsinteresser:

Undervisning
Statisk tingsrett, rettshistorie

Aktuelle forskningsinteresser
Fast eiendoms rettsforhold, ressursforvaltning


Telefon: +4777646208
Forskningsinteresser:

Undervisning
Havrett, miljørett, folkerett og forvaltningsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Internasjonal miljø- og havrett


Telefon: +4777645293
Forskergruppe: Formuerett

Forskningsinteresser:

Avtalerett, kontraktsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett.