Fiskekvoter

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645713
Forskningsinteresser:

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 


Telefon: +4777645932
Forskningsinteresser:

Undervisning
Havressursrett spesialfag, strafferett  

Aktuelle forskningsinteresser
Havrett, fiskerirett og akvakulturrett