Juridisk metode

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645713
Forskningsinteresser:

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 


Telefon: +4777645952
Forskningsinteresser:

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode


Telefon: +4777649173
Forskningsinteresser:

Sivilprosessrett, særlig europeisering av sivilprosessretten

Mekling og alternativ konfliktløsning

Barn og konfliktløsning

Komparativ rett