Miljørett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645237
Forskningsinteresser:

Havrett, fiskerirett, miljørett, alminnelig folkerett


Telefon: +4777646208
Forskningsinteresser:

Undervisning
Havrett, miljørett, folkerett og forvaltningsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Internasjonal miljø- og havrett


Telefon: +4777645952
Forskningsinteresser:

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode