Havrett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645932
Forskningsinteresser:

Undervisning
Havressursrett spesialfag, strafferett  

Aktuelle forskningsinteresser
Havrett, fiskerirett og akvakulturrett

 

 


Telefon: +4777645237
Forskningsinteresser:

Havrett, fiskerirett, miljørett, alminnelig folkerett


Telefon: +4777646208
Forskningsinteresser:

Undervisning
Havrett, miljørett, folkerett og forvaltningsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Internasjonal miljø- og havrett


Telefon: +4777645952
Forskningsinteresser:

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode


Telefon: +4777644332
Forskningsinteresser:

Økosystem-basert forvaltning av havet og kystsonen
Marin arealplanlegging (marin spatial planning)
Marin forvaltning
Konsekvensanalyse
Aktiviteter i Arktis
Forvaltningen av Arktis


Telefon: +4777660328
Forskningsinteresser:

Sikkerhetsstyring

Arktisk sikkerhet

Maritim sikkerhet

Beredskap

Internasjonale regimer

Havforvalting