Internasjonal humanitær rett

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644195
Forskningsinteresser:

Folkerett (internasjonal rett), særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter

Undervisning:

Folkerett, statsrett og menneskerettigheter

Aktuelle forskningsinteresser:

Maritim krigføring