Straffeprosess

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777649172
Forskningsinteresser:

Straffeprosess, menneskerettigheter og strafferett 


Telefon: +4777644557
Forskningsinteresser:

Strafferett, straffeprosess, statsrett, folkerett.