Ungdom

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645878
Forskningsinteresser:
  • Barn og unges psykiske helse.
  • Helsetjenesteforskning.
  • Evaluering.

Telefon: +4777623305
Forskningsinteresser:

Barn og unge

Evaluering av forebyggende og helsefremmende tiltak

Meta-analyse