Fosterhjem

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645862
Forskningsinteresser:

· Barn under offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

· Familiesosiologi

· Kjønnsforskning

· Grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskapene


Telefon: +4777645859
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

Foreldremekling, barns deltakelse

 


Telefon: +4777623275
Forskningsinteresser:

Barnevern, Barns deltakelse, Barns helse og utvikling , Samtale og intervju metodikk , Funksjonshemming, Atferdsvansker, Barnevernets undersøkelser