Barnevern

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Forskningsinteresser:

Neonatologi

Psykatri


Telefon: +4777645866
Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern


Telefon: +4777623274
Forskningsinteresser:

Barnevernsrelatert forskning, profesjonsforskning, praksisnær forskning, samiskrelatert forskning, kulturell kompetanse, barnevern og psykisk helse

 


Telefon: +4778450325
Forskningsinteresser:

Kvalitetssikring av offentlige tjenester 

Kommunedirektørens internkontroll 

Kommunalt barnevern 


Telefon: +4777623272
Forskningsinteresser:

Profesjonsutvikling, studiedesign, samskapt læring, barnerettigheter og beslutningsprosesser. 


Telefon: +4777645859
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

Foreldremekling, barns deltakelse