Barnevern

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777623271
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:
FoU virksomhet og interesser:

- Kulturorientert barnevern og sosialt arbeid.

- Mannlige verdier og strategier i oppdragelse og framgangsmåter i samiske sammenhenger.

- Utvikling og tilrettelegging av kulturelt tilpassede tilnærmingsformer og metoder i barneverns- og sosialt arbeid.   


Telefon: +4777644574
Forskningsinteresser:

Barn og unges rettsstilling

Barns menneskerettigheter

Children's Constitutional rights in the Nordic Countries, Nordisk komparativt prosjekt. Bok utgis på Brill 2019.

Barns rett til helsehjelp

Samværsrett

Barneperspektivet i juridisk forskning

Grunnlovesbestemmelsen om barn

 


Forskningsinteresser:

Neonatologi

Psykatri


Telefon: +4777645866
Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern


Telefon: +4777623274
Forskningsinteresser:

Barnevernsrelatert forskning, profesjonsforskning, praksisnær forskning, samiskrelatert forskning, kulturell kompetanse, barnevern og psykisk helse

 


Telefon: +4778450325
Forskningsinteresser:

Kvalitetssikring av offentlige tjenester 

Kommunedirektørens internkontroll 

Kommunalt barnevern 


Telefon: +4777646585
Forskningsinteresser:

Menneskerettigheter

Helserett

Velferdsrett

Erstatningsrett


Telefon: +4777623272
Forskningsinteresser:

Profesjonsutvikling, studiedesign, samskapt læring, barnerettigheter og beslutningsprosesser. 


Telefon: +4777645859
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

Foreldremekling, barns deltakelse