Barneoppdragelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645854
Forskningsinteresser:

Implementeringsforskning, effektforskning

Behandling og forebygging av atferdsvansker hos barn og unge


Telefon: +4777645866
Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern


Telefon: +4777623275
Forskningsinteresser:

Barnevern, Barns deltakelse, Barns helse og utvikling , Samtale og intervju metodikk , Funksjonshemming, Atferdsvansker, Barnevernets undersøkelser


Skip to main content