Kreft

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644720
Forskningsinteresser:

Autofagi, celle signalering og genregulering med relevans for kreft,nevrodegenererende sykdommer og forsvar mot intracellulære infeksjoner.


Telefon: +4777644641
Forskningsinteresser:

Biomarkører i blod og kreftsvulster som kan gi informasjon om framtidig kreftsykdom, hvilken type kreftsykdom, prognose av kreftsykdommen, hvilken behandling som gir effekt og tilbakefall av kreftsykdom. 


Telefon: +4777646506
Forskergruppe: Farmakologi

Forskningsinteresser:

Cell signalling and protein kinases regulation with relevance to cancer. Drug discovery for compunds with anti-cancer activities. 


Telefon: +4777644070
Forskningsinteresser:
  • Makromolekylers struktur og funksjon
  • Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon
  • Utvikling av enzymer for anvendelse
  • Bioprospektering