Kreft

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644720
Forskningsinteresser:

Autofagi, celle signalering og genregulering med relevans for kreft,nevrodegenererende sykdommer og forsvar mot intracellulære infeksjoner.


Telefon: +4777644641
Forskningsinteresser:

Biomarkører i blod og kreftsvulster som kan gi informasjon om framtidig kreftsykdom, hvilken type kreftsykdom, prognose av kreftsykdommen, hvilken behandling som gir effekt og tilbakefall av kreftsykdom. 


Telefon: +4777646506
Forskergruppe: Farmakologi

Forskningsinteresser:

Cell signalling and protein kinases regulation with relevance to cancer. Drug discovery for compunds with anti-cancer activities. 


Telefon: +4777644070
Forskningsinteresser:
  • Makromolekylers struktur og funksjon
  • Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon
  • Utvikling av enzymer for anvendelse
  • Bioprospektering

Telefon: +4777646344
Forskningsinteresser:

My research interest is mainly on etiological factors in female cancers. In the project "Women's Lifestyle and Health" we try to identify potentially modifiable risk factors for cancers of the breast, ovarian, endometrium, colorectum and skin, as well as for cardiovascular diseases (myocardial infarction, stroke) and overall mortality. I am also interested in factors affecting cancer survival. I coordinate the Ugandan collaboration on infections diseases and cancer, where we are studying the role of infectious agents such as HIV, human papilloma viruses (HPV), and EBV in the etiology of cancer of the cervix uteri, conjunctiva, and Burkitt’s Lymphoma, hormones and cancer, cancer research in developing countries.

  • Etiological and prognostic cancer research
  • Cancer in low-income countries
  • Infections and cancer
  • Lifestyle and cancer
  • Women and cancer