Kols og andre lungesykdommer

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644814
Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

Mer informasjon på engelsk.

Allmennmedisinsk forskning. Diagnostikk av luftveissykdommer i allmennpraksis (nedre luftveisinfeksjoner, KOLS), bl.a. bruk av klinisk lungeundersøkelse, spirometri, pulsoksymetri og CRP-test i diagnostikk og alvorlighetsvurdering. Medlem av GRIN (general practice respiratory infection network)